α Ori & Humanfobia - Obscure Matrix (2018)

Humanfobia / Dark Experimental Music


ZIP FILE: https://archive.org/compress/humanfobia-alpha-ori-obscure-matrix/formats=VBR%20MP3&file=/humanfobia-alpha-ori-obscure-matrix.zip
All music composed by Julien A. Lacroix (α Ori )
Cover artwork, Mixed, additional effects by Sábila Orbe.
Vocals, model on the cover: Mist Spectra.

α Ori is a glitch, noise, experimental project created by Julien A. Lacroix from France. website: https://apsu.neocities.org/alpha_ori/
https://soundcloud.com/alpha-ori

Humanfobia is a dark electronic, experimental, ghost computer music project from Rancagua, Chile.
webs: https://humanfobia.jimdo.com/discography-ii/
https://humanfobia-official.bandcamp.com/